easypagelogo         

In Nederland 
Vormen van gastvrijheid

Gastvrijheid voor ons en de paarden op verschillende manieren

Februari 2007.

We zijn bijna twee weken onderweg. Vandaag staan we in Schijndel, gisteren komen wij bij mensen die ons verwelkomen alsof we uit de hemel neerdalen.

Zondagochtend vertrokken we uit Spoordonk, hier zijn we te gast bij paardenmensen die moeite hebben met onze manier van houden van het paard. Volgens de vrouw des huizes - die zegt haar leven lang met paarden op te trekken - geven wij de paarden te weinig eten. Dus komt zij met aanvullende voeding: brood, veebrokken, wortels en appels. ‘s Ochtends geeft zij de paarden al hooi, voordat wij de kans krijgen. De appels krijgen de paarden niet, daar steek ik een stokje voor. (vooral Isabella kan daar helemaal niet tegen)Afbeelding / Picture De mensen in Schijndel wijzen ons de beste plek die ze hebben op hun gazon naast het huis, onder de fruitbomen.

Weidegang

De paarden krijgen een wei, waar we vroeger een redelijk stallingsbedrag voor betaalden . Ze kunnen hier rennen, dollen en plezier maken: alle ruimte! Het gras is nog zo voedzaam dat ze het aangeboden hooi (ook weer gratis aangeboden door de gastheer) laten liggen en gebruiken om erin te rollen. Ook goed!

Afbeelding / Picture

Hier is meteen het verschil duidelijk in nuance van gastvrijheid. In Spoordonk worden we gepast ontvangen, eerst ondervraagt de gastvrouw ons of we bij louche maneges zijn geweest, vanwege paardenziektes, w.o. de droes. We krijgen een plek toegewezen voor de woonwagen, de paarden krijgen een prima plek op een kleine wei. De heer des huizes geeft ons een pak hooi gratis mee als “hun bijdrage aan onze reis”. We zien de gastvrouw en - heer alleen aan het einde van de middag en in de vroege ochtend bij vertrek, het voordeel hiervan is de privacy.

Meedenken en handelen

De gastheer hier ziet onze worsteling met de hoefschoenen en de verwondingen aan de kootholtes, zowel bij Aysha als Isabella door de tuiertouwen aan.

(Hier word ik onderbroken door de gastheer, die zo vriendelijk is met onze woonwagen met de tractor uit het natte gras te halen. Dit ontlast de paarden) Zo wordt het weer…

....de volgende dag.Netwerken

Hij biedt ons de mogelijkheid gebruik te maken van zijn netwerk en zijn hoefsmid te consulteren. Om de paarden te laten beslaan, in eerste instantie staan wij hier niet positief tegenover. Het gastgezin vertrouwt ons hun terrein toe en gaan elders op visite.

Enkele uren later komt de gastheer de smalle deur van onze woonwagen in met de woorden: “Ik heb nog eens nagedacht en dit gaat jullie niet lukken. Alle respect voor jullie natuurlijke benaderingswijze, maar nu zijn andere maatregelen nodig. Beslaan is mijn advies dus.”

Afbeelding / Picture   Wat is dat zwaar werk hoefijzers opleggen!

Overleg

Thea en ik hadden in deze uren al intensief overleg hierover gehad en waren tot dezelfde conclusie gekomen: eenmalig laten beslaan om de benen van de paarden te laten herstellen. Om vervolgens verder te gaan met de natuurlijke benaderingswijze.

Gastheer belt hoefsmid, deze kan op zijn vroegst woensdagmiddag, over drie dagen dus. Dan kunnen we dus pas donderdag weg, blijven we vier nachten in plaats van de gevraagde ene nacht. Is helemaal geen probleem, integendeel: als we iets te klussen of repareren hebben hoort hij het graag! Hij is timmerman, dus kan veel met zijn handen en wil ons graag helpen.

Nog meer gastvrijheid

Ik schrijf verder in de bibliotheek van Schijndel. Waar ik weer een andere vorm van gastvrijheid geniet. Ik informeer naar de mogelijkheid van Internet hier. Alle stations zijn bezet omdat senioren senioren helpen met het leren van Internettoepassingen. Toeval of niet, maar de instructeurs zijn mannen, de leerlingen allemaal vrouwen.

Bij de balie vraag ik dus om de toegangsmogelijkheid, dit kan dus even niet met de bibliotheekstations. Dus vraag ik of ik met de laptop wel ergens een mogelijkheid heb. De vriendelijke mevrouw aan de balie belt de netwerkbeheerder van het Cultureel Centrum, die meldt dat dit wel kan. Zo zit ik hier breedband te Internetten, ingelogd bij een bewust onbeveiligd punt genaamd “Free_Access”. Ook dit is Nederland!

John


Plannen of toeval?

« Terug


Last updated: 01-30-2008

Created with EasyPage